Saç Mezoterapisi

Saç problemleri

İnsanlık tarihinin en eski zamanlarından beri saç, estetik olarak kimlik, kişilik  biçimi, sıklıkla sağlığın ve kişinin kendini iyi hissetmesinin bir göstergesi olmuştur. Saç problemleri ve buna ait konular, kadın erkek tüm insanlarda yaşa bakılmaksızın stres kaynağı olmaktadır. Hipokrat döneminden beri  tıp  bu konuyla  yıllardan beri ilgilenmekte ve bu konunun, saç anormallikleri ve saç dökülmelerinin kişiler için yoğun bir travma kaynağı olduğu bilinmektedir.

Öncelikle saç dökülmesinin nedenlerini bilmek yapılacak tedavinin içeriğini saptammızda bize yol gösterici olacaktır.

Erkek tipi saç dökülmesi:

Erkek tipi  alopesi olarak adlandırılır.  Genetik  bilimi,   erkek tipi saç dökülmesinin her iki  ebeveynden DNA’da bulunan özgül genler aracılığı ile geçiş gösterdiğini bildirmektedir. Bu tip dökülme alın saç çizgisinden başlar, tepe bölgesinde veya en tepe bölgesindeki saçlarda incelme ortaya çıkar ve en sonunda arka ve yan kafa bölgelerinde halkaya benzeyen bir bölgede saçlar kalır. Şiddeti yaş ile artış gösteren saç dökülmesinin başlangıcı, hızı ve son noktası genetik varyasyonlar gösterir.

Erkek tipi saç dökülmesinde bünyesel  faktörler; genetik olarak duyarlı kişilerde kıl köklerindeki reseptörlere bağlanarak saçı döker. Çünkü hücre içine giren madde  çekirdeği ile etkileşime girer. Protein üretimi değişir. Kıl folikülleri küçülür. Minyatüre olan kıl folikülleri daha kısa, daha ince ve daha az pigmente hale gelir. Hatta kıl fibril üretimi tamamen durabilir. Arka ve yan saçlarda bu reseptörler olmadığı için buradaki saçlar korunacaklar ve dökülmeycektir. Saç ekimlerinde de buradaki saçlar kullanılmaktadır. Çünkü nereye konulurlarsa konulsunlar, bünyesel faktörlere uygun reseptörleri olmadığı için dökülmeyeceklerdir.

Erkek tipi dökülme en hızlı şekilde 35 yaşına dek devam etmektedir. Bu sebeple saç ekim zamanı olarak bu yaştan sonrası düşünülmelidir. Peki bu yaşa kadarki gencin kendini iyi hissetmesi için gereken saç bakımı ne olmalıdır?

İşte burada SAÇ MEZOTERAPİSİ devreye girmektedir. Klinik deneyimlerimize göre saç mezoterapisi haftada bir altı hafta süreyle yapılmalı, her yıl bir kür olarak saç ekimi zamanı gelene dek tekrarlanmalıdır. Mezoterapiyle beraber, bazı ilaçların kullanımına başlanmalı ve ara verilmemelidir. Bu ilaçlar erkeklerin bünyesel faktörlerini taklit ederek kıl köklerindeki reseptörlere bağlanmakta ve gerçek bünyesel faktörler  kendi reseptörlerine   bağlanamadığı için dökülme durmaktadır.

Saç mezoterapisi, saç ekimi yapılan kişilerde, vitamin kombinasyonları ile uygulanmakta olup, bu şekildeki karışımlar, yeni çıkacak saçların daha canlı ve daha kaliteli olmasını sağlamakta ve saç ekiminin başarı yüzdesini belirgin oranda arttırmaktadır.

Kadın tipi saç dökülmesi:

Kadınlarda izlenen saç dökülmesi tipik olarak erkeklerden farklı seyir gösterir. Kadın tipi saç kaybı erkekten farklı bir genetik geçişle ortaya çıkmaktadır. Bayanlarda saç dökülmesi ergenlikten sonra herhangi bir zamanda izlenebilir. Genellikle doğumdan sonra, menapoz döneminde veya total histerektomi sonrasında belirginleşir. Bazı olgularda diffüz saç dökülmesi, tüm saçlı deride yoğunluğun azalmasına neden olabilir. Ancak çoğu vakada tam bir kellikle sonuçlanmaz. Bazen ön çizgi korunurken, tepedeki saçlarda belirgin incelme gözlenir.

Her ne kadar çoğu bayan tipi saç dökülmesinin arkasındaki neden genetik geçiş olarak dursada, saç kaybının sebepleri şöyle sıralanabilir:

Hastalıklar:

 • Lupus
 • Diabet
 • Anemi
 • Tiroid hastalıkları
 • Yüksek ateş
 • Beslenme bozuklukları
 • Vücut immun direncine yol açan olgular, ameliyatlar
 • Hızlı diyetler
 • Psikolojik ve fizyolojik stres
 • Gebelik/doğum
 • Traksiyon (çekme) alopesisi
 • Sıcak tarak alopesisi
 • Trikotillomani  (saç  kirpik  yolma  )
 • Vitamin eksikliği
 • Selenyum eksikliği
 • Çinko eksikliği
 • Enfeksiyonlar

Basit kelimelerle saç konusu açıldığında, çoğu hasta nicelik nitelik veya her ikisinden de yakınabilir.

Niteliğe gelince parlaklık, yumuşaklık ve şekil verilebilirlik en çok istenilen üçlüdür. Genellikle mat veya yağlı veya ucuşan saçlar biz bayanlarda kötü saç gününü çağrıştırmaktadır. Hastaların saçları ile kaygıları iki farklı kategoridedir: Saç dökülmesi ve şekil verilebilmesi.

Temiz saçların, kirli saçlardan daha az parlak olması çok hastayı şaşırtabilmektedir. Saçın gösterdiği göreceli parlaklık faktörünü belirleyen çeşitli etkenler vardır. Kütikül, saçın yüzeyinde bulunan, bir çatının kiremitlerine benzer yapılardır. Güneşle maruziyet, sık fırçalama ve kimyasal saç tedavileri kütiküllerin kaybolmasına neden olur. Düz saç ışığı kıvırcık saça göre daha iyi yansıtır. Dolayısı ile düz saçta pullar daha sıkı bağlanmıstır ve ışığı daha çok yansıtacağından daha parlak gözükmektedir. Yumuşak saç üst üste binmiş kütikül pullarından ibarettir.

Saçın porozitesi onun nemi emebilme yeteneğini yansıtır. Güneş teması, fırçalama, kimyasal ürün ve diğer çevresel etkenlere bağlı kütikül hasarı, kütikülün ayrılmasına sebep olur. Kütiküler hücrelerin koruyuculuk özellikleri de azalmış olacağı için boya, perma ve fön çekilmesi gibi diğer kozmetik işlemler saç kütüküline daha çok zara verir. Poröz saç kurudur, kolay kırılır ve uçları çatallıdır. Kirler ve diğer yabancı maddeler kütikül pullarının hasarlanması halinde, kütüküllerin arasında ilerlemeye yol açar ve kütiküllerin kırılmasına sebep olur. Bu kırılma saçın ışığı yansıtma yeteneğini azaltarak saçı matlaştırır. Sert sulardaki depositlerde aynı kirler gibi etki yapacaktır.

Proteinler saç kütükülleri arasına depolanarak saça daha parlak ve canlı bir görüntü kazandırırlar.

Trikofitilozis genellikle kırık uçlar olarak bilinir. Saçın kimyasal ve fizik travmaya karşı longutüdinal olarak uçtan ayrılmasıdır.

Saçların korunmasında SAÇ MEZOTERAPİSİ saç ekim adayı olamayan bayan hastalar için kurtarıcı gibi gözükmektedir. Bayan saç mezoterapisi hem dökülmeyi durdurmak hemde  yeni  ve canlı saçlara kavuşmak açısından son derece faydalı yüz güldürücü bir işlemdir.

Saç mezoterapisi iğneli bir işlem olduğu için  ağrılıdır. Bu sebeple lokal kremlerle acı dindirilmelidir. Çok kısa süreli çok yüzeysel bir anestezi saç mezoterapisi yapılmasında yeterli olmaktadır. Saç mezoterapisinden sonraki günlerde alın bölgesinde görülebilecek şişlik tamamen normal olup, işlemden 2-3 gün sonrasında düzelecektir.

Saçların korunmasında ve mevcut halinin iyileştirilmesinde saç mezoterapisinin mutlak aralıklı tekrar edilmesi gereken bir işlem olduğu unutulmamalıdır.