Ozon Tedavisi

SAĞLIK BAKANLIĞINCA ŞEKER HASTALIĞI ,DAMAR TIKANIKLIKLARI,VARİS ,ROMATİZMA ,BEL VE BOYUN FITIKLARINDA KULLANIMI ONAYLANMIŞTIR.

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon tedavisinde, Ozon aktif oksijendir. Ozon tedavisi, romatizma ve şeker hastalarında, damar tıkanıklıklarında, bel ve boyun fıtıklarında, kronik yorgunlukta etkin olarak tedavide kullanılmaktadır. Ozon, Yunanca bir kelimedir. Oksijenin aktif  formudur. Çeviri anlamı ise “Breath of God” yani, “Tanrının Nefesi”dir.

Oksijen azaldığı zaman tüm yaşamsal öğeler geri gitmeye başlar. Yaşadığımız dünyadaki  kirlenme ve yaşlanma, kronik hastalıklar, aldığımız oksijeni ve oksijen tutulumunu azaltmaktadır. Bu problemin çözümü, İstanbul’da Ozon Tedavisi ile oksijenin aktif formlarını azaltarak olmaktadır.

Ozon, bütün hücrelerin metabolizmasına etki eder. Ozon Tedavisi yapılan kişinin cildi başta olmak üzere bütün hücrelerinde yenilenme başlar. Ozon Tedavisi, alkol kullanımı ile  karaciğerde bozulmuş enzimler eğer geri planda hepatit yada siroz gibi  yetersizlik sebebi yoksa bir ayın içerisinde alkol alınmaz ise düzelebilmektedir. Romatizma hastalarında yükselmiş CRP (C-reaktif protein)lerin Ozon Tedavisi ile yapılan çalışmalarda düştüğü bildirilmektedir. Ayrıca Ozon Tedavisi, anfizemli ve efor kapasitesi sıfır olan bir hastanın, akciğerindeki düzelme ve tekerlekli sandalyeden kalkıp yürüyebilir hale geldiği bildirilmiştir.

Ozon Tedavisi, şeker hastalığı tedavisi, damar tıkanıklığı tedavisi

Ozon Tedavisinden beklenilenler nelerdir?

Ozon tedavisi Atar ve toplar damarları temizleyerek dolaşıma etki etmektedir. Aterosklorotik  hastalıklar, iskemik kalp hastalıkları, dolaşım bozukluğu ensefelopatisi  ve alt exstemitelerde olan dolaşım bozukluklarında tedavide kullanılabilmektedir. Bu etki 4 değişik  mekanizma ile ortaya çıkar.

 1. Lipid peroksidasyon  ürünleri ve  antioksidan savunma sistemi etkileri
 2. Antienflamatuvar etki
 3. Hipokoagülan etki
 4. Kanın oksijen taşıma üzerine etkisi

Bu etkisi ile bir aylık kullanımla ayak ve bacaklardaki kılcal damarlarda ve varislerde belirgin düzelmeler gözükmektedir. Bu sebeple ince damar varislerine  herhangibi bir işlem yapılmadan önce ozon  uygulanması  hastayı  her açidan koruyucu ve tedavi edici olacaktır.  Aseptik nekroz denilen femur başı nekrozunun klinik bulguları ve röntgen bulgusu bir ay içerisinde gerilediği vakalar bildirilmektedir. Bu vakalarda ilk uygulamanın hemen sonrasında  ağrı azalabilmektedir. Bacak ateroskloruzundan dolayı olan ağrılardan yürüyemeyen hastalarda açılmayı  ve yürüyebilmeyi sağlamak mümkün olmakta, fakat uzun tedavi süreci gerektirmektedir. Kalp damar ameliyatlarında damar açmak için kullanılan stendlerin tıkanmaması için  ozon tedavisi uygulanması başarılı sonuçlar vermektedir.

ozon terapi

Ozon Tedavisi - İskemik Kalp Hastalıklarında

Ozon terapisi  hastanın durumunun stabilizasyonu  ve iyileşmesinden sonra  kullanılan ilaçların dozları basamak basamak azaltılarak kullanılır.Haftada 2 kez bir tedavi küründe 8 uygulama tavsiye edilmektedir. Elde edilen olumlu sonuçlar  ağrı ataklarının sıklığında azalma, hareketle ağrının azalması, kardiyak  hacim ve kalp atım hacminde artış (A.T.Bykov,E.I.Sychova ,2000)tır.

Ozon Tedavisi – Kalp Ritm Bozukluklarında Ozon Tedavisi

Ozon Tedavisi, kalp ritm bozukluklarının oluşma mekanizması kesin değildir. Lipid peroksidasyon ürünlerinin kalp kasında artması aritmi sebeplerinden biridir. Kalpteki iletim sistemi serbest radikal reaksiyonlarının hasar verici etkilerine kalp kasından daha duyarlıdır. (F.Z.Meerzon ve ark.1984) Tedavi dozlarındaki ozon antioksidan aktiviteyi artırıp lipid peroksidasyon ürünlerini azaltarak membran yapısının düzelmesini ve kalp hücrelerindeki  elektrolit dengesini sağlayarak lokal ileti bozukluklarını ortadan kaldırır. Ayrıca ozon tedavisi kan lipidlerini düşürücü etkisi ile aritmik sendrom etkisini azaltır. (A.V.Nedostup,1996)

Ozon terapisi  sinus ritminin düzenlenmesini sağlar.kalp kasının kasılabilirliğinde iyileşme ve atım hacmi ile dakikadaki kalp atım miktarında artış yapar; lipidler düşer; fibrinojen protrombin endeksi düzelir; hastanın genel durumu düzelerek iş gücü artar.

Hipertansiyonda Ozon Tedavisi

Hipertansiyonda ozon tedavisi anti hipertansif ilaçlarla birlikte  etkiyi arttırmak için kullanılır. Medikal ozon uygulaması  membran bozukluklarını  düzeltir; kalp kasılabilirliği artar, periferik  damar direnci azalır. Bu gibi hastalarda ozonun rektal  uygulaması yapılabilir. On  on iki günlük bir tedavi sonrasında hastaların. Baş ağrıları baş dönmeleri azalır Tedavi direnci ortadan kalkar. Bu sonuçlar  böbrek ve beynin oksijen  desteğini alması ile elde ediler.

Ozon Tedavisi – Damar Tıkanıklıklarında

Alt extremitelerin dolaşım bozuklukları ozon tedavisi  için  en önemli endikasyonlardan biridir. Ozon kan oksijeninin kapiller alanda salınmasını düzeltir. Hücre membranlarının yapısal fonksiyonel özelliklerini düzelterek oksidatif serbest radikal oluşmasının engellenmesinde  ve hücre içi antioksidanların üretilmesinde  çok  önemli rol oynar. Bu ikisi arasındaki dengesizlik ateroskleroza neden olan  mekanizmalardan birisidir. Uç noktalarda  küçük atterioller artar ve  kompensatuvar kolleterallerin yapımı artar.

Cerrahinin ulaşamayacağı küçük damarlara ait  problemlerde, ameliyat sonrası tekrar tıkanıklığı engellemek için, cerrahinin  yapılamadığı durumlarda,ampütasyonu  engellemek yada ampütasyon boyutunu minimale indirmek amacı ile evre IV tıkanıklıklarda (Rokitansky 1982)  ozon tedavisi uygulanmalıdır.  Periferik damar tıkanıklıklarında  eğer  gangren oluşmamışsa  2,3 kür 8 er seans uygulanması en iyi neticeyi verecektir. Kesin obliterasyon oluşmuş extremitelerde ozonlanmış kolloidlerinverilmesi doku oksijen satürasyonunu artıracaktır.

Ozon Tedavisi – Şeker Hastalıklarının Komplikasyonlarında

Kan şekerinin uzun  süreli yüksek seyretmesi neticesinde kan damarları böbrekler, gözler ve sinir sisteminde geri dönüşümsüz değişiklikler ortaya çıkar.

Ozon tedavisinin  diyabetik anjiopatilerde kullanılması ,ozonun karbonhidrat ve  lipid metabolizması üzerinde  pozitif etki oluşturması ,kanın oksijen taşıma  fonksiyonunu geliştirmesi ,mikrodolaşım bozukluklarını ortadan kaldırması , antioksidan sistem üzerinde aktif etkiye sahip olmasına dayanır. Bu yüzden  diyabet  komplikasyonlarının tedavisine ozon tedavisinineklenmesi önerilir.

Bu gibi hastalarda on  kürlük bir  tedavi uygulamadan sonra göz diplerindeki hematomlarda azalma ve görme keskinliğinde artış. bildirilir. Bacaklarda  istirahat ve  yürümü  sırasında ortaya çıkın ağrı azalır bacak parestezileri kaybolur. Cilt bozuklukları düzelir. Kan plazmasında şeker, kolesterol, trigliserid ve eritrosit yapışkanlığı azalır. Antioksidan savunma sistemi artar.

Şeker hastalarında baskılınmış  bağışıklık sistemi  hayatı tehdit eden komplikasyonların ortaya çıkmasına yol açar. Pürülan  nekrotik  odağı. bulunun diyabetik ayak sendromu gibi. Bu gibi olaylarda ozon güçlü bir  bakteri, virüs ve mantar öldürücüsü  olduğu için hem lokay olarak  kullanılmalı hemde, mikrodolaşım üzerine etkilerden dolayı genel  ozon tedavisi yapılmalıdır. Bu gibi hastalarda ozon tedavisinin  sayısı ve seans aralıkları hastaya ,hastalığın durumuna göre  bireysel olarak planlanmalıdır.

Bu gibi hastalarda  ilk ozon  uygulamalarından sonra  ağrı yoğuluğu azalır,yaradaki ağrı ,infiltrasyon ve etraftaki hiperemi geriler.yara yüzeyinin  nekrotik dokudan temizlenmesi tedavinin 5,7 inci gününde gerçekleşir. Granülasyon dokusunun  belirmesi ve  epitelizasyonun başlaması 9-12 inci günde  gözlenir.hasarlı derinin po2 seviyesi artar.

Ozon tedavisi ortalama tedavi seviyesinin azaltır,ampütasyon sayısını ve ampüte edilecek kısmı azaltır.

Ozonun serbest oksijen radikali , hücre düzeyinde beyin  enerji  değişikliklerini sağlayarak  beyin fonksiyonlarını ve hafızayı artırabilmektedir. Bu etkisi ile yaşa bağlı oluşan problemlerden koruyucudur. Otistik çocuklarda ozona başlar başlamaz iletişimde, algılamada ve konuşmadaki düzelme  artmış kelime sayısı ile ölçümlenebilmektedir.Epilepside nöbetleri azaltıcı etkisi olduğu yapılan  çalışmalarda gösterilebilmektedir.

Ozon Tedavisi – Major Autohemoterapi

Ozonun tek değerli  oksijen radikali virüs bakteri ve mantarların aktivasyonunu bozar. Virüsler  üzerindeki etki özelik le DNA zarflı virüslerde daha belirgindir. Düşük doz kullanımda immün sistem  üzerinde güçlendirici etkisi hastalıklardan karşı vücudu güçlü kılmaktadır .Enfeksiyonlarda  ozonun  lokal olarak kullanımıda gerekir.Örneğin sürekli vajınal mantar enfeksiyonu geçirenlerde, vajinal ozon uygulaması yapılmalıdır. Açık yaralarda  mikrobu öldürücü  etkisi ile saf  ozonla doyurulmuş zeytinyağı kullanılmalı  fakat  yara etrafına doku proliferasyon  özelliğinden dolayı  düşük dozla  ozonlanmış   yağ kullanılmalıdır .Saf ozonla doyurulmuş yağların kullanımı kapanmayan yatak yaralarını kapatmada ve enfeksiyonu engellemede etkin bulunmuştur.

 

Ozon tedavisinin  major autohemoterapi yöntemi ile dozlarında kullanılması  hormonların normalleşmesini ve enzimlerin yerinde ve doğru üretilmesini sağlar. Özellikle akupunktur ile birleştirerek kullanıldığında beraberindeki psikolojik etkenlerde ortadan kaldırılabileceği için daha başarılı olmaktadır.Akupunktur  vücudun kendi enerjisini kullanan bir  sistem olduğu için ,ve ozon vücut enerjisinin arttırdığı için ozonla bir kullanıldığında akupunkturun etkisi artmaktadır.Kombine tedavi  ile  polikistik overlilerde yumartlama ve düzenli adet görme başlamakta ve daha sonra bozulmamaktadır. Yumurta azlığı sebebi ile çocuk sahibi olamayanlarda yine akupunktur ile birleştirilmiş tedavilerde yumurtlamanın sağlanmasını görülebilmektedir .Bu amaçla  özellikle  tüp  bebek merkezleri ile kombine  çalışmalar yapılması gerekmektedir.

 

Serbest oksijen  radikali  bağlanabildiği  ağır metallerin  vücuttan atılımını sağlar.

 

Dejeneratif romatizmal hastalıkların gelişimini yüksek doz kullanımlarda immün süpresif etki yaparak yavaşlatabilmektedir.Lokal  ozon kullanımları ile ataklarda eklem ağrıları üzerinde etkili olmaktadır.

 

Felç hasarlarında ozon tedavisi yararlıdır. Beyinden ya da omuriliğe ait bir problemden kaynaklanan felçlerde ya da sinir hasarlarında sinir dokusunun kendini yenilemesinde etkindir.  Multiple skleroz dediğimiz MS hastalarında bozulan miyelinezasyonun düzeltilmesinde enzimleri aktive edici  vitaminlerin kullanım  desteğinde etkin olduğu   bildirilmiştir.

Yüksek  dozlardaki immun baskılıyıcı etkisi ile oto immün hastalıkların  tedavisini kolaylaştırmaktadır..

 

Ozonun  serbest  oksijen atomu ağır  metallerle  bağlanma özelliğine sahiptir .Bu etkisi ağır metalleri yüksek bulunan otistik çocuklarda ağır metallerin bağlanıp atılmasını sağladıkları için tedavide önemli rol oynamaktadır. 

Ozon Tedavisi - Kalp Ritm Bozukluklarında

Kalp  ritm bozukluğunda oksijen azlığı  büyük bir   etken olarak gözükmektedir. Ozon tedavisi  tıkanan damarlar ve kalpteki  ritmi  düzenleyen sinoatrial  düğümün iyi kanlanmaması ile karakterize kalp ritm bozukluklarını oksijenlenmeyi sağlayarak  azaltabilmektedir. Kalp kasının oksijenlenmesinin doğal neticesi olarak ritm bozuklukları azalmaktadır.

 

Ozon sadece genel değil lokal uygulamalarda da etkindir. Uygulandıkları  yerde ağrı reseptörlerini bloke ederek  ağrıları azaltır. Ağrı  mediyatörlerinin  bölgeden uzaklaşması  ödemlerin çözülmesini  ve kalıcı tedaviyi sağlayacaktır. Migren ağrılarında akupunktur noktalarına kullanılması, bel ve boyun fıtıklarında sinir  trasesi boyunca kullanılması gerekmektedir.  Özellikle diz ağrılarında kan ozonu ile beraber diz içine ozonun intra artiküler uygulanması doku düzelmesini de sağlayarak hareket kabiliyetini artırmakta ve yaşam kalitesini yükseltebilmektedir.

 

Ozonun serbest oksijen radikali şekerin  hücre içini girmesini sağlayarak aerob metabolizmanın artmasını sağlamaktadır. Bu sebeple etkisi  kan şekerini düşürücek şekildedir. İlaç kullananların ozon tedavisine  başladıktan kısa bir süre sonra aldıkları  dozlarını hekimlerini danışarak düşürmeleri gerekmektedir. Kandaki  şekerin hücre içine taşınarak oksijenli metabolizmanın başlaması kişide tokluk hissini sağlayacak ve  zayıflama  sürecine katkıda bulunacaktır.

 

Düşük dozlarda ozon kullanımı immün sistemi sitimüle eder. Düzgün ozon yaptıranların daha az sıklıkla viral enfeksiyon  geçirdiği   gözükmektedir.

 

Ozon tedavisine başvuran hasta populasyonunda en sık rastlanan bir problem kronik yorgunluktur. Oksijenin serbest radikali  hücre düzeyinde oksijenli metabolizmayı arttırdığı  için,  yüzde  yüze  yakın orandaki  ozon yaptıran  hastada, enerji artışlarını subjektif olarak ifade etmektedirler.

 

Ozon  damara verildiği anda damar endotelindeki maddelerle  birleşerek  vasodilatasyona yol açar. Bu etki normal tansiyonun düşmesi ve  cinsel performansın artışı ile kendini gösterecektir.

 

Yaşla beraber  melanin hücrelerinin boya üretimi  kabiliyetini  yitirmesi saçların  rengini kaybetmesinde en büyük etkendir Ozon melanin hücrelerinin, daha iyi çalışmasını sağlayarak hem kadında hem erkekteki saç rengi  bozulmasını  azaltabilmektedir. Özellikle erken yaşta saçı beyazlayanlarda bu etki gözükebilmektedir.

Ozon Tedavisinde Neden Oksijen Kullanmıyoruz ?

Oksijen kararlı bir atomdur .Tepkimelere girmez. Ozon kararsız bir sebest moleküle sahiptir. Bu onun kararsız olmasını ve tepkimelere girmesini sağlar. Biyolojik cevaplar bu şekilde girilen tepkimelerden ortaya çıkar.

 1. Ozon tedavisi vücuttaki bütün  hücrelerin  oksijenlenmesini sağlar ve dolaşımı düzeltir.
 2. Ozon tedavisi immün sistem üzerinde etkindir. Düşük dozlarda immün sistemi güçlendirirken, yüksek dozlarda immün sistemi kortizon gibi yan etkisi olmadan baskılayarak  MS yada romatizmal hastalıklarda. alerjik astımda tedavi edici olabilmektedir.
 3. Ozon tedavisi antimikrobik etkilidir.İyi bir  antioksidandır. Dezenfeksiyon özelliğine sahiptir. Fransada şehir sularıın dezenfeksiyonunda klor yerine ozon kullanılmaktadır.
 4. Ozon tedavisi hücre yenilenmesini, regenerasyonunu sağlar.
 5. Ozon tedavisi organların oksijenizasyonunu sağlayarak normal fonksiyonlarına geri dönmelerini sağlar.
 6. Ozon tedavisi aerobik ortamda düzgün çalışmasını sağlayarak metabolizmayı düzenler.
 7. Ozon tedavisi kanama riskini yükseltmeden pıhtılaşmayı azaltır ve kan pıhtılaşmasının yapacağı komplikasyonları engeller.

Ozon Tedavisinin Etkileri Nelerdir?

 1. Ozon vücuttaki antioksidan enzimleri  aktive eder.
 2. Ozon özellikle yapılarında lipid oranı yüksek gram pozitif bakterilerin çoğalmasını engeller. Lipid zarflı  herpes, HIV, HCV gibi virüslerde ozona duyarlıdırlar.
 3. Ozon eritrositlerin dokuya oksijen vermesini kolaylaştırır. Oksijen disasiasyon eğrisi sağa kayar. Damarların duvar yapısı düzelir.
 4. Ozon lökosit üretimini arttırır. Lökositlerin  mikroba karşı yaptıkları fagositoz etkisini arttırır. Fagositozun bütün evrelerini düzeltir. Yüksek dozda immün sistemi baskılıyıcak şekilde  hareket eder. Düşük dozda yara iyileşmesinde etkin sitokinlerin salınımını normalleştirir.
 5. Ozon trombositlerin yapışkanlığını artırır; kanın akışkanlığını artırır, pıhtı oluşumunu azaltır ama kanamayı arttırmaz .
 6. Ozon hücrelerin yenilenmesini artırır.
 7. Ozon ödem yapıcı  vücut ağrı mediatörlerinin  salınımını inhibe ederek ödemi azaltır. Ağrıyı lokal olarak hafifletir.
 8. Ozon karaciğer hücrelerinin regenerasyonunu sağlar ve karaciğer hücrelerinin mikrozomal enzimlerini aktive ederek karaciğerin metabolizma etkisini artırır.
 9. Ozon uygulanmaya başlandığı ilk haftadan itibaren kan mikrosirkülasyonu artar ve atar damarlarda dolaşım yüzde altmış, venöz dolaşımda yüzde kırk kadar düzelir.
 10. Ozon serbest radikalleri nötralize eder,toksinleri okside eder;ve petrokimyasalları seçici olarak degrade eder .
 11. Ozon dolaşım üzerinde sadece vazodilatasyon etkisi ile değil; oksidatif hücre hasarını engelleyerekte etkili olmaktadır .
 12. Ozonun  ameliyat önce ve sonrasında kullanılması ameliyata bağlı komplikasyonları azaltmaktadır.
 13. Ozonun tedavi amaçlı  kalp damar hastalıklarında kulanılması ile iskemik kalp hastalıklarında ağrı ataklarının sıklığı azalır, egzersizde vücut toleransı artar. Kardiyak atım hacmi artar.
 14. Ozonun intermittan kladikasyonu yani yürüyememe sorunu olan hastalara uygulanması ile ağrısız yürüme mesafesi artar.

Ozon Tedavisi – Vücutta Hangi Mekanizma ile Etkisini Gerçekleştirir

 1. Ozonun kan lipidleri ile direk etkileşime girmesi ile kan kolestrol ve lipid seviyeleri düşer.
 2. Ozon şekerin  hücre içine girmesini sağlayarak kan glikoz düzeylerinde azalma yapar.
 3. Ozon mukosa regeneresyonuna yol açan mikrosirkülasyonu artırarak ,epitelizasyonu tetikleyerek ve bakterisid etkisi ile H.Pylori  üzerinde etkilidir.
 4. Ozon direk olarak solunamaz .Akciğereden. solunarak alınabilmesi  için.içinde  yağ olan bir düzenekten geçirilmeli ve ozol formunda solunmalıdır. Genelde bronşlar üzerindeki etkisi ile bronş spazmını çözebilmektedir.
 5. Ozon ürolojik hastalıklarda ,kronik antibiyotiğe dirençli sistitlerde etkilidir.Böbrek fonksiyonları tam bozulmadan  böbreği koruyabilmekte, fakat tam glomerul hasarını geri çevirememektedir.
 6. Ozon bir ağrı antagonistidir. Ozon terapi vücudun kendi ağrı kesicilerinin salınımını artırır. Beyindeki ağrı merkezini inhibe eder.
 7. Ozonun  diz problemlerinde gerek diz içine gerek diz etrafına uygulanması, son derece basarılıdır. Ödemi çözer, ağrıyı azaltır. Kıkırdak hücrelerinin artışını sağlar.
 8. Ozonun disk hernilerinde kullanılması son derece basarılıdır. Ağrıyı azaltır; ödemi çözer. Dışarı çıkan fıtığın reorganizasyonuna yardımcı olur.
 9. Ozon  retinapati, makula degenerasyonu, retinitis pigmantosa, optik sinir atrofisi ve bütün göz enfeksiyonlarında başarı ile kullanılmaktadır.
 10. Ozon cilt üzerinde cilt hücrelerinin lipidleri ile reaksiyona girerek etki eder. Cilt enfeksiyonlarında etkilidir. Egzama problemlerinde düşük dozlu ozon  yağlarının kullanımı ile çok hızlı  düzelme sağlandığı bildirilmektedir. Yine cilt hücreleri üzerindeki üretimi arttırın  etkisi ile zor iyileşen yaraların kapanmasını sağlar.
 11. Ozon kırışıklık ve selülit tedavisinde başarı ile kullanılabilmektedir. Fakat selülit dolaşım  problemi kaynaklı  bir sorun olduğu için, major ozon tedavisi ile desteklenmelidir.

Ozon Tedavisi – Neler Yapar?

 1. Ozon tedavisi vücuttaki bütün  hücrelerin  oksijenlenmesini sağlar ve dolaşımı düzeltir.
 2. Ozon tedavisi immün sistem üzerinde etkindir.Düşük dozlarda immün sistemi güçlendirirken, yüksek dozlarda immün sistemi kortizon gibi yan etkisi olmadan baskılayarak  MS yada romatizmal hastalıklarda. alerjik astımda tedavi edici olabilmektedir.
 3. Ozon tedavisi antimikrobik etkilidir.İyi bir  antioksidandır. Dezenfeksiyon özelliğine sahiptir. Fransada şehir sularıın dezenfeksiyonunda klor yerine ozon kullanılmaktadır.
 4. Ozon tedavisi hücre yenilenmesini, regenerasyonunu sağlar.
 5. Ozon tedavisi organların oksijenizasyonunu sağlayarak normal fonksiyonlarına geri dönmelerini sağlar.
 6. Ozon tedavisi aerobik ortamda düzgün çalışmasını sağlayarak metabolizmayı düzenler.
 7. Ozon tedavisi kanama riskini yükseltmeden pıhtılaşmayı azaltır ve kan pıhtılaşmasıın yapacağı komplikasyonları engeller.