AKUPUNKTUR – KULAK VE VÜCUT

Akupunktur

Akupunktur 5000 yıllık süregelen bir Çinli geleneğidir. Akupunktur tam bir sağlık sistemidir. Vücutta enerjinin dengesizliğinden veya blokajından ortaya çıkan hastalık tablosunda etkili olan temel tedavi yöntemi Akupunkturdur. Batılı hekimler ve klinisyenler için Geleneksel Çin tıbbını anlamak, batı tıbbından çok farklı parametrelere dayandığı için gerçekten zordur. Çin tıbbı, hastalık temeline dayanan tanı ve tedavi yöntemlerinden ziyade enerji temeline dayalı bir yaklaşımı benimsemektedir, bu durum Akupunktur ile gerçekleşmektedir. Geleneksel Çin tıbbı uygulayıcıları, hastaları batı tıbbında olmayan kavramlar olan, ısı, soğukluk, nem, kuruluk değişimleri, yin ve yang değiiklikleri, qi( =yaşam enerjisi ) ve kan arasındaki farklara dayanarak değerlendirirler. Akupunktur ile bu sebeple hastalık tedavisi değil, bu dengesizliklerin tedavisi hedeflenir.

Kulak akupunkturu Çin tıbbından farklı olarak birebir batı tıbbı ile uyumludur. Kulak kepçesi bir fetusun başaşağı duran halidir. Vücuttaki her organ, her kas, her parmak, her omur her damarın izdüşümü, yeri vardır. Kulak akupunkturun bu tekniği Alman Nogier tekniği olarak bilinilir. Avrupada ilk ortaya çıkışı mısırdan forsa olarak getirilen bel fıtığı olan denizcilerin kulaklarına omurlarına tekabül eden noktaların tedavi amaçlı dağlandığının tespiti ile olmuştur.

Akupunkturun tedavi tekniği nedir?

Gerek geleneksel Çin tıbbı uygulayıcılarının, gerek kulak akupunkturu uygulayıcılarının tedavi tekniği, akupunktur noktalarını iğne, lazer yada moxa(ısı) yöntemi ile aktive etmektir.

Geleneksel Çin tıbbına göre Akupunktur, vücutta enerji meridyenler boyunca akmaktadırlar. Bu meridyenler damar sinir yada lenf yollarını kullanmazlar. Meridyenler birbirleri ile bağlantılı olduğu gibi, kendilerini aktifleyen yada yavaşlatan noktalara sahiptirler. 1 ana meridyen ve bu 12 ana meridyenin üzerine dizili 360 nokta vardır. Vücut Akupunktur noktalarının yeri sabit olup değişmez. Meridyenler üzerindeki noktaların yerleri her insanın kendi parmakalarının kalınlıklarına göre belirlenen cun ölçüsüne göre sabittir. Her nokta farklı bir organa karşılık gelir ve ayrı bir fonksiyonu ifade eder. 12 meridyenin ne durumda olduğunu deneyimli bir akupunkturist, 12 nabızı hissederek söyleyebilir. Akupunktur ile enerjisi düşmüş meridyenin enerjisinin arttırılması, artmış meridyen enerjilerinin ise dindirilmesi lazımdır. Bu işlem meridyenler üzerindeki noktaların iğnelenmesi sureti ile yapılır.

Akupunktur için eğer çelik iğne kullanılıyorsa, iğnelerin elle sağa çevrilmesi ile aktivasyon, saat yönü tersine çevirilerek dindirme yapılmalıdır. Elle çevirme yerine modern  teknoloji stimülasyon cihazları kullanmakta ve noktalar 1 mv’luk akımla uyarılmaktadır. Gene aktive edilmesi gereken nokta varsa moxa denilen bir maddenin nokta üzerindeki iğneye kondurulduktan  sonra  yakılarak noktanın ısıtılması veya lazer cihazı ile derin ısıya maruz bırakılması, kullanılan noktanın aktivasyonuna yol açacaktır. Akupunktur için bir başka yöntemde altın ve gümüş iğnelerin kullanımıdır. Akupunktur için diğer araçlar altın iğneler, lazer, elektro stimülasyon ve moxa gibi aktive edici, gümüş iğnelerde bastırıcı olarak vücut akupunkturunda kullanılabilirler. Akupunkturla bir olayı tedavi edebilmek için, akupunktur uzmanının, tıpkı bir şefin yeni bir yemek tarifesi oluşturması gibi, bir akupunktur tedavi reçetesi oluşturması gerekmektedir.

Kulak Akupunkturu

Kulak akupunkturunda olay daha farklıdır. Noktaların yeri belli olsada, dedektör ile alarm vermeyen nokta, iğnelenmemelidir. İşlem öncesinde, kulakta bir elektriksel nokta belirleyici kullanılmalı, ve ses vererek işaretlenen noktalar altın yada gümüş iğnelerle punkturize edilmelidir. Sessiz noktalara işlem yapılmamalı, sürekli uygulanması noktaları bozduğu için, kalıcı iğne uygulamasından mümkün mertebe kaçınılmalıdır.

Akupunktur için kişilerin hangi kulağı dominant ise o kulakta çalışılmalıdır. Dominant kulak sağlaklarda sağ, solaklarda sol kulaktır. Her iki elini kullandığını iddia edenlere, bacak bacak üstüne attırılarak yada el çırptırılarak veya eller göğüs hizasında kavuşturularak hangi elin dominant olduğuna ait karar verilmelidir. Akupunktur için Seansa ve dedeksiyona başlamadan önce, faraday kafesi etkisi yaparak, cep telefonu gibi radyofrekans dalgalarının etkisinden kişiyi arındırmak üzere, içi pil ile dizayne edilmiş tokmaklar kullanılabilir. Kişilerde alan bozukluğu yaratan, amalgam dolgular ve ameliyat izleri mutlak sorgulanmalıdır.

Kulak Akupunkturu

Kulak akupunkturunda sistematik bir metod oluşturabilmek için kulağı anotomik parçalara ayıran “bölge” sistemi geliştirilmiştir. 1991 de Dünya Sağlık Örgütünce, 1983’de UCLA Ağrı Merkezi tarafından ortaya konulan ilk terminoloji değiştirilmişitir. 1983 de Paul Nogier kulağı yatay ve dikeylerle dikdörtgenlere bölmüştür. A-Q arası büyük harfler yatay aks için kullanılırken a-z ye küçük harfler dikey aksler için kullanılmıştır.

Çizimlerde iki boyutlu çok kolay gözüken bu sistem kulağın 3 boyutlu düzenine kolay adapte olamamaktadır. Kaldıki en düzgün en orantılı kulaklarda bile oranlar aynı kalsada boyutlar farklılık gösterebilmektedir. 1995’de Oleson tarafından revize edilen UCLA terminoloji sistemine göre sayılama en içten en dışa ,en merkezden en uca artacak şekilde isimlendirilmiştir.
Dr .Niboyet kulak akupunktur noktalarının diğer akupunktur noktaları ile bağlantılı olduğunu göstermiştir.

  • Kulak noktaları enternasyonel isimlere sahiptirler
  • Kulak noktaları ispatlanmış klinik etkiye sahiptirler.
  • Kulak noktalarını genellikle kepçe üzerinde olduğu kabul edilmiştir.

Kulakta hem Çin kulak akupunkturu hem de Avrupa ekolu tarafından kabul edilen, hiç bir anatomik sisteme uymayan, fizyolojik fonksiyonlarla ilgili noktalar bulunur.
Bunlara master noktalar denmektedir. Örneğin Çinlilerin Shen Man noktası Zero noktası olarak bilinmektedir.

Vücudun her noktası kulakta bir mikrosistemle ifade edilmektedir. Tıpkı dilin renk ve şeklinin önemli olması gibi kulağın renk ve şeklide bazı klinik olayların göstergesi olabilir. Kulaktaki parlak kırmızı, mor veya kahverengi lekeler akut enflamasyonun göstergesidir. Koyu gri ve kahverengilik eşleşen organda bir kanser oluşumu olduğunun bir göstergesidir. Buralara dokunulması genellikle ağrılı olmaktadır. Kulağın beyaz olması genelde kronik bir problemi göstermektedir.

Kulaktan teşhis yapabilmek için nokta bulucu bir cihaz kullanılmalıdır. Derinin elektriksel resiztansını  çok minimal değiştiren olayları bile cihazla tespit edebilmek mümkün olmaktadır. Kulak noktalarını bulmak için cihaz kullanımından evvel kulak cilt artıklarından alkol ile temizlenmelidir. Kulak noktaları küçük ve birbirlerine yakındırlar.

KULAK AKUPUNKTURUNDA DOMİNANT KULAĞIN BELİRLENMESİ

Kulak akupunkturunda dominant kulak belirlenmelidir. Dominant kulak merkezlerin bulunduğu kulaktır. Sağ el ile yazı yazıyor olmak sağlak olmak için yeterli bir kanıt değildir. Özellikle iki elimide kullanabiliyorum diyenlerde işlem öncesinde alkışlama, bacak bacak üstüne atma, kolları üst  üste kavuşturma testleri yapılmalıdır.

Amalgam dolgular ve dişlere ait yapılan çekim, kanal tedavileri, apse ve diş eti tedavileri kulak üzerinde toksik skar bırakabilir ve tedavi edilemediği takdirde eşdeğer gelen omuz, diz gibi bir bölgede senelerce süren sebepsiz ağrıya sebebiyet verebilir.

Kulak akupunkturun yapım teknikleri değişiklikler gösterir. Bunlardan ilki KULAK AKUPRESSURE tekniğidir. Elle yada bir metalle kulak hassas noktası her gün bir iki dakika basıya tabi tutulabilir. Bunun için gerekli noktaya uzun süreli kalıcı iğne yerleştirilebilir. İnen dikey masajlar kasların  tonifikasyonunu arttırırken yukarıya doğru masaj yapmak parasempatik aktiviteyi arttırararak sedasyonu ve organların gevşemesini sağlayacaktır.

KULAK İĞNELEME tekniği genelde kullanılan ve tercih edilen bir yöntemdir. Bazen tek taraflı bazen çift taraflı iğneleme teknikleri kullanılır. Bunun için çelik iğneler kullanılabildiği  gibi altın iğneler bir tarafa, gümüş iğnelerin karşı  kulağa yerleştirilmesi ile daha iyi neticelerin alındığı gözlenmiştir. Bütün noktalar değil sadece elektirksel hassasiyet veren noktalar tedaviye alınmalıdır. İğneler kulak üzerinde 10-30 dakika kadar bırakılmalıdır.

 

AKUPUNKTUR – SÜREKLİ STİMÜLASYON TEKNİĞİ

Kulak noktalarının uyarılarının devam etmesi için iğnelerin yapıştırıcı bantlarla kulağa yapıştırılması sürekli olarak kulak uyarılmasının devamını sağlamaktadır. Bu sebeple mutlak enerji akımını sağlamak amacı ile iki elektrod yada iki iğne kulakta bırakılmalıdır. Çünkü akım daima iki kutup arasında olabilmektedir. Eğer kulağa konulan iğnelere yada elektrodlara akım verilecek olursa 10 Hz ve altındaki akımların  enkefaline ve endorfin salınımını arttırarak özellikle ağrı tedavisinde başarılı olacağını, 100 Hz ve üstü  akımların dynorfinleri arttıracağını ve nörolojik bozuklukları baskılayacağının bilinmesi gerekmektedir. Kullanılan akım ağrılı olmamalıdır.

AKUPUNKTUR – TRANS ELEKTİRİKSEL STİMÜLASYON

TENS adıyla bilinen ve fizik tedavinin olmazsa olmazlarından olan bu uygulama kulaktada yapılabilmektedir. İşlemden önce Shenman yada Zero point dediğimiz iki kulak noktası uyarılarak kulak noktaları  daha aktif hale getirilebilir. Bunu “Kulağın uyanması” adı verilir. Etkin kulak noktaları 2 mikroamper gibi bir akımın verilmesi ile belirlenebilecektir. Bu noktalar 10-80 microamperle stimüle edilebilir. Nogier subtragus için 2,5 HZ, Konka için 5 Hz, antihelix, antitragus ve superior helix için 10 Hz, tragus ve intertrajik nokta için 20 Hz, helix kuyruğu için  40 Hz, dış kulak için 80  Hz, orta kulak için 160  Hzlik bir akımla uyarılma önermektedir. Organ bozukluklarında eşdeğer gelen noktaların düşük herzle uyarılması gerekirken beyin bozukluklarında 160 Hzlere dek çıkılabilmektedir. Anatomik noktaların uyarılması 20 sn kadar sürerken master noktaların 10 sn kadar uyarılması kafidir.

Tek kulağın stimülasyonunu takiben diğer kulağında stimüle edilmesi önemlidir. Problem vücudun tek yarısında bile olsa her iki kulaktaki master noktaları stimüle etmek gereklidir. Kulak stimüle edilirken ağrının geçip geçmediği test edilebilir. Eğer kulak stimüle edilirken ağrı geçmezse bir başka noktaya geçilmelidir.

Tümüyle düzelme için 2-10 seans gereklidir. Çok ağır kas iskelet problemlerinde bile saatlerce süren ağrısız dönemler olabilmektedir. TENS stimülasyonu yerine aynı noktaya lazerle stimülasyon yapmakta ağrının geçmesine yol açacaktır.