IPL 2 İLE CİLT GENÇLEŞTİRME

Lazerle REJUVENİASYON NE DEMEKTİR?

Pek çok insan cildinin yaşlanmasından, ve yaşlanmanın cildine yaptığı damarlanma ve lekelenmeden mennun değildir. Yaşlanma kendini bütün dokularda olduğu gibi cilttede kuruma ile gösterir.Kurumanın ana sebebi kollojenin azalmasıdır.Rejuveniasyon  ,yani yenilenme .yeniden şekillenme kollojenin artışı ile sağlanabilir.

 

Rejuveniasyon kelime anlamı olarak yeniden gençleşme demektir. Foto- rejuveniasyon olarak bilinen tedavi ışık kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir.

Yaşlanmaya ve çevresel faktörlere bağlı olarak ciltte ince çizgiler, kırışıklıklar, pigmentasyon, ve telanjektaziler oluşmaya başlar. Yaşlılık kurumadır. Kuruma arttıkça cilt elastikiyeti azalır. Cilt dalgalı bir renk alır.

Foto-Rejuveniasyon ciltteki telanjiektazileri,pigmentasyonu,ve yaşlanma belirtilerini bir arada ele alan bir tedavidir.

Foto-Rejuveniasyon  farklı dalga boyları gerektirir.

Vasküler (damar) lezyonlarda hedef hücre hemoglobin gereken Pulse Dye (585),Nd,yag (1064) dalga boylarıdır.

Pigementasyonda hedef hücre melanin için  gereken Ruby (694nm ) lazer olabilir.

Kollogen remodellingte,yani kollagenin yeniden inşaasında ise hedef hücre su ve kollogendir 1064 dalga boyu bunun için bir tercih olabilir.

IPL 2 bu kromoforları hedef alan dalga boylarını içerir. Epidermis üzerine etkindir.Cilt suyunu sahip olduğu fitre teknolojisi ile görmemesi iyileşme süresini kısaltan ve lazerlerin ortak. komplikesyonlarından olan hypo ve hyperpigmentasyonu azaltan bir etki olarak  görülmektedir.

IPL 2 ile cilt gençleştirme

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ  IŞIK nasıl etki eder ?

Işık dermis tarafından absorbe edilerek fibroblastların  aktivitesini  uyarır. Kollojen ve elastin artışını sağlar. Uygulanıldığından ilk 72 saatin içerisinde kollojen yapımının % 130 arttığı histolojik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Hemoglobin tarafından absorbe edilen dalga boyları telanjiektazilerin azalmasını, melanin tarafından absorbe edilen dalga boyları ise pigmentasyonların azalmasını sağlayacaktır. Intensed pulse light IPL tedavisi seçici termoliz yöntemini kullanır. Hedefin kontrollü haraplanmasını işik enerjisinin ısı enerjisine dönmesi izler.

Ellipse IPL cilt gençleşmesinde iki hedef hücreyi kullanır. Melanin ve hemoglobin. Normal hücre siklüsünde epidermal bir hücre olan melanositlerde üretilen melanin yukarıya kerotinositlere doğru hareket eder.

Keratonisitler 1ms den fazla 70 derece ıstılırlarsa parçalanırlar. İkinci hedef hücre hemoglobinlerdir. Hemoglobin emdiği ışığı ısıya çevirerek damar cidarının parçalanmasına neden olur.

Eğer lezyon kırmızı veya pembe ise kullanılması gereken dalga boyu 530- 750 nm arası olmalıdır.

Eğer lezyon kahverengi, mavi mor damarlanma varsa, 555-950 nm dalga boylu applicatör kullanılmalıdır.

İyi bir netice için en az 3 seans yapılmalıdır. Eğer damarlanma varsa önce giderilmeli, daha sonra leke tedavisine geçilmelidir.

Tedavilerden sonraki bir ay boyınca solaryum, güneş banyosu,fondoten kullanılmamalıdır. Tedaviden hemen sonraki 2-4 saat içinde sigara içilmemelidir. Cillteki ince çizgilenme ve kırışıklığın azalması, kollejenin yeniden yapılanması, IPL in damarlar üzerine yaptığı etkiden kaynaklanmaktadır. Bu netice 2- 3 ayda net olarak kendisini gösterecektir.

Tedaviden hemen sonra görülen lekelerde koyulaşma 12 saate dek ilerleyip 7-12 günde kaybolacaktır . Damarlarda hemen görülen mavileşme düzelecek ama onu ödem ve eritem oluşması izleyecektir.

Tercihen bu tedaviyi dolgu ve  dinamik kırışıklık engelleyici ilaçların uygulamaları öncesinde yapmak, yada dolgu ve dinamik kırışıklık uygulaması  yapılmış ciltlerde işlemlerden 2 hafta sonra yapmak daha iyi netice alınmasına yol açacaktır.

Yoğunlaştırılmış ışık tedavisinden daha iyi netice alabilmek için %35 in altında kimyasal peelinglerle kombine edilebilirler. Tedavi seansları ilerledikçe ışıktedavisi yavaş yavaş cilt tonüsünün ve dokusunun uzun süreli olarak iyileştirilmesini sağlayacaktır.

lazerle rejuveniasyon

Sonuçta,

Kombine tedavilerin beraber uygulanması daima tek tedavi seçeneğinden daha başarılı olmaktadır.Yaşlanma progressif bir süreç olduğu için ,işlemler aralıklı tekrarlanmalıdır.


IPL 2