KAVİTASYON

Kavitasyon nedir?

Ultrasound cihazlarında üç tür etki vardır. Termal,  mekanik ve kavitasyon etkisi. Bunlar ultrasound cihazlarında eşdeğer etki gösterirken,  mekanik ve termal etkiler kavitasyon cihazlarında minimalize edilmiş ve kavitasyon etkisi maksimuma çıkarılmıştır.

Kavitasyon yağ hücreleri arasındaki intertisyel sıvıda mikro hava kabarcıkları yaratır ve kabarcıkların yarattığı basınç ile hücre membranlarını parçalamayı hedefler.  Bu basıncın yarattığı etki damar, kas ve diğer vücut dokularında herhangi bir hasara yol açmaz.

Kavitasyonun gücü 1 cm3 de yarattığı hava kabarcığı sayısı ve bu kabarcıkların yaşam süresi ile ortaya çıkan basınçla ölçülür. Kullandığımız kavitasyon, 2 F cavi ( focus ve flat cavi ) 35 KHzden 47 KHze dek çıkmaktadır. Bu kavitasyonla ultrasound foxus başlığı 60000 ultrasound dalgası ile yağ hücrelerini titreterek hücrelerin iç ve dışında hava kabarcıklarını oluşturarak etkisini gerçekleştirecektir.

Kavitasyon nasıl kullanılır, hangi sıklıkla yapılmalıdır?

Kavitasyon yağın eritilmesi gereken bölgeye bir jel yardımı ile uygulanır. Kavitasyon başlıkları jelin üzerinde kaydırılarak dolaştırılır. Kullanım süresi 40 dakikadır. Kullanım süresini kısaltmak amacı ile kliniğimizde çift başlık kullanımı ile süre 20 dakikaya düşürülmektedir. Hatta bazen çift makina kullanarak süreyi dört başlık yardımı ile on dakikaya dek düşürebilmekteyiz.

Kavitasyon tedavisi tıpkı diğer bölgesel zayıflama cihazlarında olduğu gibi asla tek başına kullanılmamalı,  daima başka cihazlarla kombine edilmelidir.

Ağrısız,  sızısız keyifli ve yattığın yerde zayıflama ilkesi ile uyumlu bir zayıflama metodudur.

Kavitasyon tedavisi haftada iki kez uygulanabilitedir .Tedavide en önemli husus etkin kombinasyonlaron etkin sürelerde kullanılmasıdır.