Çene Gıcırdatma Tedavisi

DİŞ GICIRDATMASI KONTROL EDİLEBİLİR BİR PROBLEMDİR.

Diş Gıcırdatma (Bruksizm) Nedir?

Diş Gıcırdatma (Bruksizm) dişleri birbirine değdirme ve gıcırdatmaya verilen isimdir. Geceleri ortaya çıkar. Diş gıcırdatmanın en önemli sebebinin psikolojik olduğu bildirilmektedir. Sebebi ne olursa olsun diş sağlığına zarar vereceği aşikardır. Ayrıca diş gıcırdatma temporamandibular eklem bozuklukluklarına, baş ve yüz ağrılarına yol açmaktadır. Geleneksel olarak bugüne dek varolan tedavi yaklaşımları ağız içi bazlı uygulamalardır .

Çene Gıcırdatma Tedavisi

Diş Gıcırdatma (Bruksizm) Tedavi:

Diş gıcırdatma olarak bilinen BRUKSİZM’de sinir blokasyonu yaparak 4-6 ay süreyle  kas gücünde azaltma yapan ilaçlardan  faydalanılabilir. Diş gıcırdatma tedavisine küçük dozla başlanılıp yavaş yavaş yükseltilmeli, çiğnemeyi engelleyici bir doza çıkılmamaya özen gösterilmelidir.

Diş Gıcırdatması Nasıl Durdurulur?

Diş Gıcırdatma durdurmak için kullanılan ilaçlar  motor sinirlerin  uçlarındaki sinir kas bileşkesinde etken mediyatörlerin  çıkışını durdurarak  yapmaktadır. Bu etkisini presinaptik membranda ileti vezikülleri için gerekli olan  proteinlerine karşı yaptığı  etkiyle gerçekleştirmektedir. Burada hareketi sağlayan mediyatörün görevi kasın motor plağını depolarize ederek kasın kasılmasını  sağlamaktır. Bu sebeple kullanılan ilaçlar kasın kontraksiyon yoğunluğunu azaltarak, veya kullanılan doza bağlı olarak kasın kasılmasını  tümden durdurarak çene ekleminin hareketini engelleyecektir. Kullanılan  ilaçların buradaki  vazifesi, kasların kontraksiyonunu durdurup geçici kas etkinsizliği yaratmaktır. Bu etkinsizlik üç aya kadar sürer. Üç aydan sonra yeni sinir uç bileşkeleri kurulmak üzere kas, yeni  tutucu hazneler üretmeye başlar. Nöronlardanda yeni dallar oluşur. Zamanla kas tüm fonksiyonunu yeniden kazanacaktır.

Diş Gıcırdatma Tedavisinin Kimlere Uygulanması Uygun Değildir?

 • Psikolojik problemi olanlar, huzursuz ve gerçekçi olamayanlara
 • Yaşamları için yüz ve mimik hareketleri yapmak zorunda olan aktör, şarkıcı, müzisyen ya da medyatik insanlara
 • Nöromüsküler bir hastalığı olanlara (myastenia gravis, Eaton-Lambert sendromu gibi)
 • Allerjik olanlara mutlak allerji yapan bildiği ürünler sorgulanarak işe başlanmalıdır.
 • Nörosküler geçişi etkileyecek etkiyi arttıracak ciddi ilaç kullanımı olanlara ( ilaçlar sorgulanmalıdır)
 • Hamile ya da süt verenlere

Başka Hangi Diş ya da Yüz Problemlerinde Geçeçi Sinir Blokajı Uygulanabilir?

 • Temporomandibular eklem problemleri
 • Oromandibular katılık
 • Mandibular spazm
 • Patolojik çiğneme
 • Diş implant ve cerrahisi
 • GUMMY SMILE olarak bilinen gülerken diş etlerinin görülmesi
 • Masseter hypertrofisi
 • Diş etleri çekilmeleri

Bunlardan temporomandibular eklem problemleri beraberinde yüz ağrıları, eklem sesi, kulak etrafı ağrıları, boyun ve baş ağrıları gibi pek çok problemin sebebi olarak gözükmektedir. Tek başına bruksizm ve psikomotor aktivite alışkanlıkları da temporomandibular eklem problemlerine yol açabilmektedir. Genelde ağzı çok açma ve zorlanma nedeni ile eklemin zedelenmesi ile oluşur. Oysa ki çiğneme veya ısırma için gerekli olan güç çok azdır. Bu sebeple küçük bir doz çiğneme ve yutkunmayı bozmadan rahatlamayı sağlayacaktır.

Gülerken diş etlerinin görülmesi olarak biline Gummy Smile pek çok insanın büyük rahatsızlığıdır. Genelde üst dudak kaslarının özellikle levator labii Superioris aleque nasi kasının fazla kasılmasından kaynaklı ortaya çıkan bir problemdir. Koreli bir hekimin  bulup kendi üniversitesinin adını vererek adlandırdığı noktaya  titre edilerek çok az  uygulanması; üst dudak kaslarının hafifçe aşağıya düşmesini sağlayarak bu görüntüyü azaltacaktır.

Yine dişlerin arasında diş etlerinin yukarı çekilmesine bağlı olarak oluşan küçük siyah üçgenlerin görünümünü bu üçgenlere ilaç uygulayarak durdurmak mümkün olacaktır.

İmplant yapımından sonra uygulaması kırılmaları engellemek ve yara iyileşmesini hızlandırmak için gerekli olmaktadır.

Tedavinin Kalıcılığı Ne Kadardır?

Diş etleri problemlerinde de tıpkı yüzdeki kullanımlarında olduğu gibi kalıcılık 4 -6 ayı aşmamaktadır. Fakat yüze kasları etkileyen bir işlem uygulaması yapılırken doz titrasyonu çok önemli olduğu için, her ne kadar zaman içerisinde yapılan ilaçların etkisi  azalsa da, yüzde çekilme ve kayma olmaması açısından, düşük dozla başlayıp haftada bir titre ederek dozu artırarak tam doza ulaşmak, yapılacak en uygun işlem şekli olacaktır. Bir kez uygulama yapıldıktan sonra en az üç ay ara vermek, ilaca direnç gelişmemesi için en önemli hususlardan biridir.

Yapılan Uygulamalarda Ortaya Çıkabilecek Yan Etkiler Nelerdir?

Yapım yerinde yanma, ödem, eritem lokalize ve kısa sürede geçici yan etkilerdir.

Ağız etrafı uygulamalarda karşılaşılabilecek yan etkiler fasiyal sinir paralizisi, enjeksiyon yerinde ağrı, nezleye benzer semptomlar, hedeflenmeyen kaslarda kas zayıflıkları, yutkunma güçlüğü ve hematomdur. Bu komplikasyonlar da geçici olup bir kaç haftada son bulacaktır.